Thạch cao Bình Dương tấm thạch cao chống ẩm USG Boral 9.5mm

145.00 130.00